Zambezi Zambezi

Designation

Office/Centre

Postal Address

Telephone Number

Fax Number

Senior Youth Officer

Katima Mulilo Multi-Purpose Youth Resource Centre

P.O. Box 2342, Ngweze, Katima Mulilo

+264 66 253 668

+264 66 253 869

Senior Sport Officer

Katima Mulilo Sport Office

P.O. Box 2252, Ngweze, Katima Mulilo 

+264 66 253 668

+264 66 523 270 

Youth Officer

Bukalo Youth Office

P.O. Box 2342, Ngweze, Katima Mulilo

+264 66 254 012

+264 66 252 869 

Youth Officer

Kongola Youth Office

P.O. Box 2342, Ngweze, Katima Mulilo

+264 66 250 406

+264 66 252 869